Wystawianie psów

Każdy pies jest oceniany w ringu rasy w ruchu i w statyce.

Na ringu pies powinien być wystawiany na specjalnej smyczy zwanej ringówką. Ringówka jest dopasowana kolorem do umaszczenia psa i na tyle cienka aby była jak najmniej widoczna. Zwykle sędzia prosi wystawcę o przebiegnięcie z psem po okręgu. Pies musi biec przy lewej nodze, a wystawca porusza się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.
Kolejną ewolucją jest przebiegnięcie od i do sędziego po linii prostej. Po ocenie psa w ruchu sędzia przechodzi do obejrzenia zwierzęcia w postawie. Pies musi stać nieruchomo w postawie charakterystycznej dla rasy.
Oczywiście wszystko to wymaga wcześniejszej nauki i obycia psa z rutyna wystawową.
Często zdarza się, ze wystawienie psa właściciel powierza zawodowemu handlerowi.

 

 

Wystawy psów rasowych organizowane przez Związek Kynologiczny dzielą się na:

 • Krajowe
 • Klubowe
 • Specjalistyczne
 • Międzynarodowe

Na każdej z tych wystaw psy i suki sędziowane są w następujących klasach:

 • baby (nie jest organizowana na każdej wystawie)
 • szczeniąt – dla psów/suk w wieku od 6-9 miesięcy
 • juniorów (jest organizowana np na wystawach specjalistycznych lub klubowych)
 • młodzieży – od 9-18 miesięcy
 • pośredniej – od 15-24 miesięcy
 • otwartej – od 15 miesięcy w górę
 • użytkowej – dla od 15 miesięcy w górę oraz jako dodatkowy warunek posiadanie przez psa certyfikatu użytkowości
 • championów dla psów z tytułem championa lub interchampiona
 • weteranów dla psów/suk które ukończyły 8 lat

Pies może być zakwalifikowany tylko do jednej klasy oraz musi osiągnąć odpowiedni wiek na dzień przed wystawą.

Psy dostają od sędziego następujące oceny:

 • doskonałą
 • bardzo dobrą
 • dobrą
 • dostateczną
 • dyskwalifikującą
 • nie do oceny

Ostatnie trzy oceny prawie się nie zdarzają.

Do oznaczenia ocen używa się wstążek.

wstążka niebieska oznacza ocenę doskonalą
wstążka czerwona oznacza ocenę bardzo dobrą
wstążka zielona oznacza ocenę dobrą

Bez wstążek schodzą z ringu psy, które dostały pozostałe trzy oceny a więc: dostateczną, dyskwalifikującą i nie do oceny.

Następnie cztery najlepsze w każdej klasie psy z oceną doskonałą dostają lokaty I-IV. Pozostałe (dalsze) dostają oceny bez wyznaczenia lokaty.

Za pierwsze trzy miejsca-lokaty (I-III) w klasie psy, które zdobyły ocenę doskonalą dostają następujące medale:

 • złoty – lokata I
 • srebrny – lokata II
 • brązowy – lokata III

Polska należy do FCI – Międzynarodowej Federacji Kynologicznej.
Międzynarodowa Federacja Kynologiczna (FCI, Fédération Cynologique Internationale) mająca siedzibę w Belgii (adres: Place Albert 1er, 13; B-6530 Thuin), jest nadrzędną jednostką dla głównych organizacji kynologicznych w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej, Australii, Nowej Zelandii. Wyjątkiem są między innymi Stany Zjednoczone Ameryki Północnej nie należące do FCI, które posiadają własną organizację AKC – American Kennel Club i Wielka Brytania – KC(UK).

FCI zrzesza 80 członków i tzw. partnerów kontraktowych – m. in. z takich państw jak: Argentyna, Austria, Australia, Belgia, Brazylia, Chile, Dania, Dominikana, Ekwador, Filipiny, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Izrael, Japonia, Jugosławia, Kolumbia, Korea, Kostaryka, Luksemburg, Maroko, Meksyk, Monako, Niemcy, Norwegia, Panama, Paragwaj, Peru, Polska, Portoryko, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tajwan, Urugwaj, Węgry, Wenezuela, Włochy.

FCI posiada szereg struktur wewnętrznych – np. Komisję Standardów (wzorców), zajmujących się opracowywaniem i kodyfikacją Wzorców FCI (standardów FCI) – szczegółowymi opisami cech danej rasy psów z podaniem numeru, pod którym występuje ona w rejestrach FCI (jednakże nie wszystkie rasy posiadają wzorce zatwierdzone przez FCI – są to tzw. „rasy nie uznawane”). FCI patronuje także Międzynarodowym Wystawom Psów Rasowych w krajach członkowskich, zawodom agility i innym przedsięwzięciom z udziałem psów rasowych. Prowadzi repertorium hodowli psów rasowych.

Kynologia(gr)


Nauka zajmująca się biologią psa domowego, jego rozwojem osobniczym, pochodzeniem i systematyką ras, hodowlą i chowem psów, tresurą i użytkowaniem, także historią udomowienia psa przez człowieka. W większości krajów istnieją stowarzyszenia hodowców psów rasowych zajmujący się tez kynologią. Od 1949r. działa w Polsce Związek Kynologiczny, należący od 1957r. do międzynarodowej federacji Kynologicznej (Federation Cynologique Internationale), która między innymi zatwierdza opracowane przez krajowe związki wzorce dla określonych ras psów, ustala regulaminy międzynarodowych konkursów i wystaw psów oraz przyznaje tytuły międzynarodowych championów piękności i użyteczności.
Źródło: Encyklopedia PWN 1996

Związek Kynologiczny w Polsce


Związek Kynologiczny w Polsce jest organizacją zrzeszającą hodowców i miłośników psów. Powstał 5 maja 1957 roku, a 15 czerwca 1957 został pełnoprawnym członkiem FCI. W 2004 roku ZKwP zrzeszał ok 40 tys. członków, skupionych w 47 oddziałach terenowych.

Psy, które ukończyły 15 miesięcy, dostały ocenę doskonalą i lokatę pierwszą-I (w klasach dorosłych) mogą również dostać (ale wcale nie muszą i zależy to tylko od uznania sędziego) CWC czyli wniosek na Championa Polski CWC.

Każdy pies, który ukończył 15 miesięcy otrzymał ocenę doskonalą i wygrał klasę pośrednią, otwartą użytkową lub championów rywalizuje w porównaniu ze zwycięzcami pozostałych klas o tytuł Najlepszego Psa w Rasie NPwR (na wystawach międzynarodowych to właśnie NPwR może dostać również wniosek na Międzynarodowego Championa tzw. CACIB. Zależy to oczywiście tylko od uznania sędziego i nie jest przyznawane automatycznie).
W ten sam sposób wybierana jest Najlepsza Suka w Rasie NSwR.
Następnie NPwR i NSwR oraz Zwycięzcy Młodzieży (pies/suka, które wygrały klasę młodzieży) walczą o tytuł Zwycięzcy Rasy BOB (Best of Breed).
Każdy Zwycięzca Rasy-BOB przechodzi następnie do ringu głównego by tam zmierzyć się o tytuł Zwycięzcy Grupy BOG (Best of Group).
Spośród 10 Zwycięzców Grup (wszystkie rasy według FCI dzielą się na dziesięć grup I-X. Beagle należy do grupy VI-psów gończych) pod koniec wystawy sędzia wybiera 3 psy, które otrzymują I, II i III miejsce na Best in Show -BIS.
Najpiękniejszym Psem Wystawy zostaje Zwycięzca Grupy który na Best in Show dostał lokatę I.

Championat Polski
Aby pies zdobył tytuł Championa Polski musi zgromadzić 3 wnioski CWC, w tym przynajmniej jeden z wystawy międzynarodowej. Wnioski muszą zostać przyznane przez 2 różnych sędziów w odstępie pól roku- 6 miesięcy i jeden dzień.

Młodzieżowy Championat Polski
Do tego tytułu potrzebne są 3 Zwycięstwa Młodzieży.

Intrchampion
W przypadku psów użytkowych, jakimi są beagle, do interchampionatu potrzebny jest również certyfikat użytkowości oraz dwa wnioski CACIB od dwóch różnych sędziów na Wystawach Międzynarodowych w tym jeden obowiązkowo zdobyty za granicą. Pomiędzy przyznaniem jednego i drugiego certyfikatu CACIB musi upłynąć co najmniej 12 miesięcy i jeden dzień.

Oznaczenia i oceny w klasie szczeniąt
wglądają inaczej niż u z klas psów starszych i tak szczenięta otrzymują jedynie wstążki oraz następujące oceny:
– szczenię wybitnie obiecujące – wstążka żółta
– szczenię obiecujące – wstążka biała
– szczenię mało obiecujące – bez wstążki

Skróty:

Zw.Mł = Zwycięstwo Młodzieży
BOB Junior = Best Junior = Najlepszy Junior w Rasie
BOB Puppy = Best Puppy = Najlepsze Szczenię w Rasie
BOS = Best of Sex = Najlepszy Pies w Rasie (NPwR), Najlepsza Suka w Rasie (NSwR)
BOB = Best of Breed = Zwycięzca Rasy
BOG = Best of Group = Zwycięzca Grupy
BIS Junior = Best in Show Junior = Najlepszy Junior (młodzież) Wystawy
BIS Puppy = Best in Show Puppy = Najlepsze Szczenię Wystawy
BIS = Best in Show = Zwycięzca Wystawy
CWC = wniosek o przyznanie Certyfikatu na Krajowego Championa Wystawowego (za granicą CAC)
CACIB = wniosek na Międzynarodowego Championa FCI

Kompendium:

Wniosek CACIB – wniosek na Międzynarodowego Championa FCI może uzyskać jeden pies i jedna suka w danej rasie z oceną doskonałą i pierwszą lokatą w wyniku porównania psów/suk z klas: pośredniej, otwartej, użytkowej i championów.

Wniosek res-CACIB – po przyznaniu wniosku CACIB może zostać przyznany rezerwowy wniosek na Międzynarodowego Championa FCI jednemu psu i jednej suce w danej rasie, które otrzymały ocenę doskonałą z I lokatą w innej klasie niż pies/suka, które uzyskały wniosek CACIB, ewentualnie otrzymały ocenę doskonałą z II lokatą w klasie, w której został przyznany wniosek CACIB.
CACIB i res-CACIB można uzyskać jedynie na wystawach międzynarodowych.

Wniosek CWC (CAC) – wniosek o przyznanie Certyfikatu na Krajowego Championa Wystawowego mogą uzyskać psy/suki, które ukończyły 15 m-cy i uzyskały ocenę doskonałą oraz pierwszą lokatę w klasie pośredniej, użytkowej i championów bez względu na ilość konkurentów.

Zwycięzca Młodzieży – tytuł może otrzymać pies/suka, które uzyskały w klasie młodzieży pierwsza lokatę z ocena doskonałą.

Najlepszy Pies/Suka w Rasie – o tytuł konkurują w drodze porównania 4 psy/suki z ocenami doskonałymi i pierwszymi lokatami w klasach: pośredniej, otwartej, użytkowej, championów. W przypadku braku konkurentów tytuł ten może być przyznany wg uznania sędziego.

Zwycięzca Rasy (BOB) – o tytuł konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł „Najlepszy Pies/Suka w Rasie” oraz „Zwycięzca Młodzieży”.

Najpiękniejszy Junior Pies – o tytuł konkurują wszystkie młode psy, które w danym dniu uzyskały tytuł „Zwycięzca Młodzieży”.

Najpiękniejszy Junior Suka – o tytuł konkurują wszystkie młode suki, które w danym dniu uzyskały tytuł „Zwycięzca Młodzieży”.

Najpiękniejsze szczenię – o tytuł konkurują psy i suki z klasy szczeniąt z oceną „wybitnie obiecująca” i pierwsza lokatą w tej klasie.

Najpiękniejszy Weteran – o tytuł konkurują psy/suki z klasy weteranów z oceną doskonała i pierwsza lokatą w klasie.

Zwycięzca Grupy (BOG) – o tytuł konkurują psy/suki, które uzyskały tytuł Zwycięzca Rasy i należy do tej samej grupy ras według FCI.

Zwycięzca Wystawy (BEST IN SHOW – BIS) – o tytuł konkurują Zwycięzcy poszczególnych grup FCI.

Przewiń na górę