Harehunden Drufus


CH.Pl Mł.CH.PL
Harehunden Drufus
urodzony 06.08.1993 r.
odszedł 10.07.2009 r.

O: Minettes Jesse of Dorset
M: Daisy Hills Dydige Dunja

Drufus był piewszym duńskim importem do Polski. Jest ojcem ośmiu miotów z przydomkiem hodowlanym "Łaciata Sfora" od litery C do J oraz L. Jego rodowód przewija się u wielu polskich beagle.
Drufus jest również ojcem pierwszej polskiej interchampionki - Borówki Tel Quel, która zapoczątkowała tę hodowlę. Na bazie Tel Quel powstała hodowla Spotless która potem zmieniła nazwę na Absolutely Spotless.
W nocy z 9 na 10 lipca 2009 roku Drufus odszedł do lepszego świata. Miał 15 lat i 11 miesięcy i był najstarszym beagle żyjącym w naszym kraju. Wraz z Drufusem odeszła duża część historii beagle w Polsce.

RODOWÓD >>

Więcej zdjęć >>


beagle