Szczepienia
Szczenięta odchodz± od nas do nowych domów po ukończeniu 8 tygodni życia. Maj± za sob± pierwsze szczepienie Nobivagiem Puppy wykonane w 6 tyg. życia - jest to pierwsze z serii trzech szczepień. Szczepienia wykonuje się w odstępach od trzech do czterech tygodni czyli między 6-7, 9-10 , 12-13 tygodniu życia.
Szczenięta nabieraj± pełnej odporno¶ci dopiero po wykonaniu całej serii szczepień i dopiero wtedy mog± kontaktować się z obcymi psami. Nie znaczy to, że w ogóle nie mog± wychodzić na dwór. Szczeniaki jak najbardziej mog± być wypuszczane, ale na ogrodzonym terenie, do którego nie maj± dostępu nieznane psy (własna działka i ogród). W przypadku trzymania psa w mieszkaniu w bloku należy w sposób maksymalny ograniczać kontakt szczeniaka z innymi psami.
Na końcu szczepi się psa przeciw w¶ciekliĽnie. Radzę wykonać to szczepienie nie wcze¶niej niż po ukończeniu 6 miesięcy życia chyba, że istnieje taka konieczno¶ć ze względu np. na wyjazd za granicę lub lokalne zagrożenie w¶cieklizn±.